CLIMATIZER PLUS • Technické normy:

ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB 51-GP-60M.

 

 • Popisné údaje:

CLIMATIZER PLUS - celulózová vlna (příjemná na dotyk, bez zápachu), obohacená o kyselinu boritou (4 hmotnostní %) a magnézium sulfát (síran hořečnatý) (12 - 14 hmotnostních %), dodáván v PE pytlích o hmotnosti 13,6 kg. Výrobek nelze vystavovat přímému vlivu agresivního prostředí (louhy a kyseliny) a je použitelný do teploty 105 °C.

 

 • Směrodatné vlastnosti:

- při volném foukání strojem na volné vodorovné plochy: 30 - 45 kg.m-3

- při objemovém plnění strojem do vodorovných, šikmých nebo svislých konstrukcí: 34 - 63 kg.m-3

- při max. zhutnění, případně nástřikem s lepidlem: 45 - 90 kg.m-3

- při nástřiku s vodou: 38 - 50 kg.m-3

 

 

 • Součinitel tepelné vodivosti:

0,035 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - laboratorní hodnota

0,038 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - deklarovaná hodnota

0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - výpočtová hodnota

0,039 W. m-1.K-1 (suchý materiál) - hodnota měřená na stavbě

0,039 W. m-1.K-1 při nástřiku s vodou

0,042 W. m-1.K-1 při nástřiku s pojivem

 

 • Měrná tepelná kapacita:

Cd = 2020 ± 6% J / kg . K

 

 • Sedavost izolace CLIMATIZER PLUS:

- aplikace tzv. objemovým plněním pro vodorovné / šikmé / svislé konstrukce: 0%

- aplikace tzv. volným foukáním na např. nepochozí vodorovnou plochu: 10 - 15% (závisí na tloušťce izolace) 

 

 • Faktor difúzního odpor:

 μ = 1,1 - 3

 

 • Tepelný odpor při tloušťce 20 cm (orientačně)

R = 5 m2 K / W (součinitel prostupu tepla U = 0,2 W / m2 K)

 

 • Relativní navlhavost:

při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 90 % je relativní navlhavost: 16,62 % hmotnosti

 

 • Průměrná rovnovážná vlhkost materiálu:

ve venkovním prostředí s relativní vlhkostí 80% a teplotě 10oC: 8 - 11%

 

 • Korozivní účinky:

Výrobek nepůsobí na kovy korozivně

 

 • Klasifikace CLIMATIZERU PLUS dle reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)

suchý materiál - C - s1 - d0

suchý materiál v dutině za stanovených podmínek - B - s1 - d0

nastříkaný s pojivem Karsil - E01 - B - s1 - d0

nastříkaný s pojivem Sokrat 2802A - D - s2 - d0

 

 • Šíření plamene po povrchu:

is = 0,00 mm.min-1 výrobek je stavební hmota, která nešíří plamen

vs = 0,00 mm.min-1

 

 • Součinitel difuze vodních par:

suchý výrobek Δ = 0,086.10-9(s), objemová hmotnost 26 kg.m-3

nástřik s vodou Δ = 0,066.10-9(s) obj. hm. 68 kg.m-3

nástřik s lepidlem Δ = 0,053.10-9(s) obj. hm. 36,9 kg.m-3

 

uváděné teploty při relativní vlhkosti 76 % a teplotě 10 °C

 

 • Zvuková pohltivost:

CLIMATIZER PLUS má velmi dobrou zvukovou pohltivost

kmitočet (Hz)  tl. izolace 100 mm   tl. izolace 50 mm

       250                       0,67                              0,45

       500                       0,71                              0,87

       2000                     0,83                              0,57

 

 • Ekologická nezávadnost:

Výsledek šetření MITGLIED DER ARBEITGEMEINSCHAFT ÖKOLOGISCHER FORSCHNUNGS INSTITUTE AGOR - BRD - protokol č. 488-1/92: Materiál je ekologicky nezávadný!

Od roku 1990 v Kanadě propůjčena ochranná známka jako výrobku přátelskému životnímu prostředí.

Od roku 1994 v ČR propůjčena ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01, která je pravidelně revidována (nyní na všechny celulózové výrobky).

 

 • Biologická degradace:

CLIMATIZER PLUS - biologicky odbouratelný materiál - protokol (SZÚ-ZŽP-5373/92 z 16. 3. 1993).

 

 • Hygienické posouzení:

Výrobek splňuje hygienické požadavky, viz. Rozhodnutí hlavního hygienika ČR

z 19. 2. 1992, 26. 4. 1993 a SR z 10. 11. 1992; 20.04.2001; 5.04.2001; 29.04.2004.